Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Personuppgiftsincident när trygghetslarmen inte fungerade

I samband med att trygghetslarmen som företaget Careium levererar inte fungerade torsdagen den 23 mars inträffade en personuppgiftsincident. Detta gäller omsorgstagare som har trygghetslarm och drabbades av driftstoppet.

Careium som levererar trygghetslarmen har informerat om att en personuppgiftsincident enligt GDPR tillika en incident enligt NIS-lagen har inträffat i samband med driftstoppet. Det innebär att obehörig aktör sannolikt fått tillgång till omsorgstagares personuppgifter (namn, personnummer och adress). Utifrån Careiums nuvarande bedömning finns inga personuppgifter tillgängligt publikt. Utredning av detaljerna kring det inträffade pågår.

Vid frågor kan du kontakta Careium.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023