Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nytt gruppboende ska byggas på Evedal

Ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska byggas på Evedal. Det föreslår omsorgsnämndens arbetsutskott. Det nya boendet beräknas kosta cirka 32 miljoner kronor i investering.

I takt med att Växjö stad har vuxit och expanderat finns behov av ett anpassat gruppboende för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Det nya gruppboendet kommer att byggas på Evedal och rymmer sex lägenheter, gemensam yta med matplats, kök och umgängesyta samt personalutrymmen såsom kontor, omklädningsrum och förråd. Där finns även en integrerad daglig verksamhet. Gruppbostaden är anpassad för verksamhetens behov och för omsorgstagare med omfattande funktionsnedsättningar.

Enligt tidplanen ska byggnationen av det nya boendet börja under tidig höst 2023 med en preliminär inflyttning i början av 2025. Den preliminära kostnaden för boendet är beräknad till 32 miljoner kronor. Kostnaden är baserad på anbud.

Beslut om det nya boendet tas på omsorgsnämndens möte den 10 maj och går därefter till kommunfullmäktige för godkännande.

Senast uppdaterad: 20 april 2023