Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

E-tjänst förenklar orosanmälan för vuxna som far illa

Har du kännedom om eller misstänker att en vuxen person som är över 20 år far illa? Då kan du numera göra en så kallad orosanmälan via en e-tjänst.

För att göra det enklare att göra en anmälan har Växjö kommun nu infört en e-tjänst för orosanmälan för vuxna personer som är bor i Växjö kommun.

Du kan använda e-tjänsten Länk till annan webbplats. om du är orolig för att en vuxen person har ett missbruk eller ett beroende. Du kan också använda den om du är orolig för att en vuxen person är utsatt för våld i en nära relation eller hedersförtryck.

Anmälan kan göras anonymt och behöver du inte veta säkert att något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro för den vuxnes situation. Om du är osäker kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten genom att ringa 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter).


Andra typer av oro

Om din oro rör en vuxen person som verkar fara illa av andra anledningar kan du ringa 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) så hjälper de dig vidare.
Oron kan till exempel gälla

  • att en person behöver stöd i bostaden
  • att en person är bostadslös
  • att en person utövar våld i nära relationer.

Ring 112 om situationen är akut och det är fara för liv.

Mer information om orosanmälan för vuxna

Information om orosanmälan för barn och ungdomar

Senast uppdaterad: 2 maj 2023