Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Orosanmälan om du misstänker att ett barn eller en vuxen far illa

Sommaren är här. En härlig tid för många, men inte för alla. För vissa kan sommaren, av olika anledningar, vara en utmanande tid. Om du känner oro för ett barn eller en vuxen bör du berätta det för socialtjänsten genom att göra en orosanmälan.

Du behöver inte veta säkert att något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Se på din oro som en omtanke som kan vara början till en positiv förändring.

Som privatperson kan du vara anonym när du gör en anmälan. För att du enklare ska kunna göra en anmälan finns det en e-tjänst som du kan använda.

Information om orosanmälan för barn och ungdomar och länk till e-tjänsten.

Information om orosanmälan för vuxna och länk till e-tjänsten för oro gällande missbruk eller våld i nära relationer.

Om din oro för en vuxen person gäller något annat än missbruk eller våld i nära relationer kan du göra anmälan via telefon, e-post eller brev.

Om du är osäker kan du alltid ringa till kommunen för att få råd om hur du ska göra. Ring kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023