Föräldrautbildning – för dig som har separerat eller är i en separation

När föräldrar separerar påverkas barnen och både barn och föräldrar kan tappa fotfästet. Nu erbjuder Växjö kommun en föräldrautbildning med fokus på barnen i en separation.

Utbildningen, Barn i föräldrars fokus, vänder sig till föräldrar som håller på att separera eller som har separerat och inte kan komma överens.

Utbildningen sätter fokus på hur barn påverkas av att ha separerade föräldrar som befinner sig i konflikt. Tillsammans med andra föräldrar i liknande situation diskuterar man och får ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation.

Mer information om föräldrautbildningar.

Senast uppdaterad: 19 september 2023