Växjö klättrar och hamnar på andra plats i Hemtjänstindex 2023

Varje år mäter Hemtjänstindex hemtjänstens kvalitet i Sveriges alla kommuner. Nu är årets rapport klar och visar att Växjö kommun har klättrat från plats 131 till plats 2 i mätningen.

- Vi jobbar hela tiden med förbättringar i vår verksamhet och det känns bra när vi kan se tydliga resultat på det arbete som gjorts under året. Nu ska vi titta på det här resultatet, blicka framåt och fortsätta stärka verksamheten, säger Tomas Thornell (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Utifrån förra årets resultat har Växjö kommun tittat på förbättringsområden och arbetat utifrån det som framgick från förra årets mätning. Förbättringsarbetet har skett inom särskilt fyra områden – information, biståndshandläggning, utförande och stöd samt utveckling.

Något som också har varit ett fokus är personalkontinuitet som skapar en trygghet hos omsorgstagarna och personalen. Det innebär att det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och utför hjälpen på samma sätt, i så stor utsträckning som möjligt. Detta är något som ofta lyfts fram av omsorgstagarna som en av delarna de värdesätter mest när det gäller kvaliteten i hemtjänsten.

- Jag är fantastisk glad och stolt över det fina arbetet som görs ute i vår verksamhet. Det är en stor klättring vi har gjort och det är vi glada för, säger Maria Rickardsson, omsorgschef för hemvården.

Exempel på åtgärder och insatser som har gjorts under året:

 • Förbättrat samverkan och samarbete med anhöriga samt genomförandeplaner och rutiner för säker vård och omsorg
 • Fortsatt jobba med respektfullt bemötande och integritet, passa tider och meddela omsorgstagare vid förändring
 • Kontaktinformation i form av synpunkter, klagomål och biståndsinformationen har förbättrats
 • Anpassat biståndsbeslut och jobbar mer systematiskt med uppföljning och utbildning

- En nyckel till framgång är vårt team som träffas en gång i vecka, där olika professioner så som arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, undersköterskor och enhetschef är med. Vi prioriterar samverkan internt högt för att kunna ge de vi är till för den bästa hjälpen, säger Carola Dahlqvist, tf. förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Om hemtjänstindex

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Hemtjänstindex mäter hemtjänstens kvalitet i Sveriges alla kommuner. Syftet är att skapa en positiv utvecklingsspiral för hemtjänsten i Sverige, genom att kommunerna får ett nytt pedagogiskt verktyg för att utveckla och stärka kvaliteten inom hemtjänsten.

Hemtjänstindex baseras på befintliga nyckeltal och befintliga data. De datakällor som ligger till grund för Hemtjänstindex är:

 • Socialstyrelsens Nationella brukarundersökning, 2023
 • Socialstyrelsens Enhetsundersökning, 2023
 • Socialstyrelsens kommunenkät äldreomsorg, 2023
 • Senior Alert (Kvalitetsregister), 2022
 • Kolada (Kommunens Kvalitet I Korthet), 2022
 • Socialstyrelsens kommunenkät e-hälsa, 2023
 • Kommunernas webbplatser, 2023
Senast uppdaterad: 6 december 2023