Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Stöd till anhöriga

Lever du med, eller stödjer, en familjemedlem eller vän som har en funktionsnedsättning, är sjuk, äldre, lever med psykisk ohälsa, missbrukar eller är utsatt för/utövar våld? Då kan du får stöd, råd och hjälp genom våra anhörigstöd.

Vilket stöd kan kommunen erbjuda anhöriga?

Följande aktiviteter erbjuder vi:

  • Deltagande i informationsmöten och anhörigutbildning/studiecirklar samt samtalsgrupper.
  • Den närstående kan alltid söka bistånd. Stödet utformas individuellt efter den enskildes och den anhöriges behov. Exempel på biståndsbedömda insatser som kan bli stöd till anhörig är hemtjänst/boendestöd, avlösning i hemmet växelvård/korttidsvistelse, dagverksamhet. Anhöriga kan också söka stöd för egen räkning
  • Anhörigvårdarkort (ett kort som den anhöriga bär med sig och där det finns information att man vårdare en anhörig och kontaktuppgifter)

För att få veta mer om aktiviteter och olika stödformer ringer du vårt kontaktcenter 0470-410 00. Fråga efter anhörigkonsulent.

Anhörigstöd på nätet

För dig som vill ha kontakt med andra anhöriga via nätet erbjuder kommunen e-tjänsten En bra plats - en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga. Tjänsten är kostnadsfri för användaren (16-94 år) och tillgänglig dygnet runt.

En bra plats erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer. Här kan du möta andra anhöriga i hela landet i en liknande situation som din. Du väljer själv hur anonym du vill vara för dem du samtalar med.

www.enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer och skapa en användare.

Välkommen till Anhörigcafé

Du som är anhörig till en äldre eller svårt sjuk person är välkommen på anhörigcafé tillsammans med din partner. Här bjuder vi på fika, aktiviteter och en trevlig samvaro tillsammans.

Vi träffas på Sommarvägen 3, Växjö och nås på 0470-410 00. Ingen föranmälan krävs
Varmt välkommen!

Anhörigcaféerna är inställda tillsvidare på grund av coronapandemin.

Anhörigpolicy

Omsorgsnämnden har beslutat om en anhörigpolicy som gäller för alla verksamheter inom omsorgsnämndens område. Policyn gäller oavsett inom vilken lagstiftning verksamheten drivs och för både kommunala och privata utförare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2021