Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Pedagogisk omsorg

Nedan finner du information om pedagogisk omsorg inom Växjö kommun.

Inom pedagogisk omsorg tar en dagbarnvårdare vanligtvis emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Pedagogisk omsorg kan väljas för barn i åldern 1 - 5 år.

Om vårdnadshavaren önskar pedagogisk omsorg ska kommunen så långt det är möjligt erbjuda det på samma villkor som gäller för förskolan.

Pedagogisk omsorg kan väljas för barn i åldern 1 - 5 år. Du kan ansöka om pedagogisk omsorg via Dexter.

Område Norra

Braås

Karina Jarl Haraldsson
Ansvarig förskolechef: Marie Tegnvallius

Område Västra

Gemla

Helena Andersson, Marie Petersson
Ansvarig förskolechef: Britten Bengtsson

För mer information om pedagogisk omsorg, vänd er till kommunens kontaktcenter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Förskola och skola