Anpassad gymnasieskola

Ska du börja på anpassad gymnasieskola till hösten? Här finns information för dig.

Ansökan till anpassad gymnasieskola

Ansökan görs på ansökningswebben Dexter som är öppen mellan den 15 januari och den 15 februari. Du får hjälp av din SYV att göra valet.

Rangordna dina val
Du rangordnar dina val av program. Det du allra helst vill gå är ditt Val 1. Det du näst helst vill gå är ditt Val 2 och så vidare. Om du blir antagen till ditt Val 1 blir du inte antagen på dina andra val. Om du inte blir antagen på ditt Val 1, kan du bli antagen på lägre val och då blir du placerad som reserv på de högre valen.

Kvittens
För att valet ska vara giltigt måste du skriva ut ansökan, skriva under den och lämna till din SYV. Ansökan måste vara utskriven senast 15 februari och inlämnad till SYV snarast därefter. Vid omval ska en ny ansökan lämnas in.

Här finns en förteckning över samtliga program på den anpassade gymnasieskolan som finns inom samverkansområdet.

Alvesta

 • Individuellt program (IAIND-AGGY)

Haganässkolan, Älmhult

 • Programmet för administration, handel och varuhantering (AHADM-HN)
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS-HN)
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri (HRHOT-HN)
 • Individuellt program (IAIND-HN)

Kungsmadskolan,Växjö

 • Programmet för administration, handel och varuhantering (AHADM-KU)
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS-KU)
 • Programmet för fordonsvård och godshantering (FGFOR-KU)
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri (HRHOT-KU)
 • Individuellt program (IAIND-KU)

Lessebo

 • Individuellt program (IAIND-LGGY)

Sunnerbogymnasiet, Ljungby

 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Individuellt program

Antagning

För att vara behörig och bli antagen till anpassad gymnasieskola ska din hemkommun först utreda om du tillhör målgruppen. Om du har frågor kring detta ska du prata med din SYV eller din rektor.

Hemkommunen utreder och beslutar om elevens behörighet i samverkan med rektor för den sökta utbildningen, som beslutar om antagning. Bedömning görs med avseende på platser, att utbildningen är ändamålsenlig för eleven samt förutsättningar för eventuella resor.

Den 1 juli är antagningen klar. Du får besked från den skolan som du har sökt till.
Det görs ingen preliminär antagning till anpassad gymnasieskola.

Det är många som är delaktiga i ansöknings- och antagningsprocessen på olika sätt. För att allt ska fungera på ett bra sätt krävs att vi följer en gemensam tidsplan.

15 januari

Ansökningswebben Dexter öppnar.

15 februari

Ansökningswebben Dexter stänger.

1 juli

Slutlig antagning klar. Besked om antagning får du från den skolan som du har sökt.

Om du vill söka till en anpassad gymnasieskola som ligger utanför samverkansområdet rangordnar du dina val i ansökningswebben Dexter.

Gymnasieantagningen vidarebefordrar din ansökan och dina betyg till antagningen i den kommun du sökt till.

Mottagen i första hand

Om det program eller den inriktning du vill söka inte finns inom samverkansområdet blir du mottagen i första hand. Det innebär att du konkurrerar på samma villkor som eleverna i kommunen där skolan ligger. Du kan också ansöka om inackorderingstillägg från din hemkommun.

Mottagen i andra hand (frisök)

Om det program eller den inriktning du vill söka finns inom samverkansområdet kan du söka till annan kommun och bli mottagen i andra hand. Det innebär att du endast kan bli antagen i mån av plats efter att de som bor i kommunen blivit antagna.

Enskilda kommuner kan teckna samverkansavtal med andra kommuner kring gymnasieutbildningar. Samarbetet innebär att du som elev har möjlighet att söka de flesta utbildningar som finns hos de samverkande kommunerna.

Samverkan Kronoberg

Följande kommuner ingår i Samverkan Kronoberg: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Kontakta din SYV för mer information kring vad som gäller för respektive kommun.

Sydostsamverkan

Följande kommuner ingår i Sydostsamverkan: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Oloström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd, Torsås och Växjö. Kontakta din SYV för mer information kring vad som gäller för respektive kommun.

Övriga avtal

Enskilda kommuner kan han tecknat avtal med ytterligare kommuner. Kontakta din SYV för mer information.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024