Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kvalitet och jämförelser

För att kunna utvecklas och bli bättre måste vi mäta vad vår medborgare och brukare tycker om vår verksamhet.

Växjö kommuns verksamheter ska utvecklas med medborgare och brukare i fokus. Vi genomför regelbundna mätningar av hur brukarna uppleveler kvaliteten i verksamheterna. Det ger oss möjlighet att jämföra vår service över en längre tid.

Medborgarundersökningar genomförs vartannat år i kommunen. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens olika verksamheter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2018
Politik och demokrati