Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fem medarbetare får utbildningsnämndens personalstipendium

Varje år delar utbildningsnämnden ut personalstipendium till medarbetare som på något sätt utmärkt sig i sitt arbete. Idag den 14 juni delades stipendier ut till fem medarbetare på utbildningsförvaltningen.

På bilden: Joey Hofwander, Julia Berg, Johannes Junghard-Forsell, Katarina Eliesson, Åsa Kämpe, Anna Axelsson

Syftet med personalstipendiet är att lyfta och uppmuntra medarbetare som i sitt arbete har bidragit till att nå verksamhetens mål på ett utmärkt sätt. En medarbetare inom varje verksamhetsområde får ett stipendium på 10 000 kronor.

- Medarbetarna är det viktigaste vi har som arbetsgivare. Årets stipendiater har på olika sätt bidragit till verksamheten och det gläder mig att vi i år kan dela ut stipendier till fem drivna medarbetare, säger Julia Berg (S), ordförande utbildningsnämnden.

2023 års stipendiater är:

  • Anna Axelsson, förskollärare på Helenetorps förskola i Ingelstad
  • Johannes Junghard-Forsell, lärare på Furuby skola
  • Åsa Kämpe, lärare i matematik och fysik på Katedralskolan
  • Katarina Eliesson, specialpedagog vid resursenheten
  • Joey Hofwander, verksamhetsutvecklare

Joey Hofwander

Joey är en mångårig medarbetare på förvaltningskontoret som har stor erfarenhet av verksamheten. Trots ett fullt schema har Joey alltid utrymme att använda kunskaperna om vår verksamhet till att hjälpa sina kollegor, vilket han gör med glädje. Han sätter ofta verksamheten och andras behov framför sina egna och gör andra bättre. Joey bidrar varje dag till att verksamheten utvecklas för dem vi finns till för.

Anna Axelsson

Anna är en bra kollega som har ett inkluderande arbetssätt. Hon hittar alltid något positivt hos alla och är bra på att lyfta sina kollegor och se deras styrkor i stället för tillkortakommanden.

Anna har gått handledarutbildning genom LNU och är vårt ansikte utåt jämte förskollärarstudenter. I handledningen till dessa är hon tydlig och har högt ställda förväntningar men förklarar och handleder på ett exemplariskt sätt. Hon får dem att vilja ha hennes jobb.

Anna har en stor pedagogisk insikt där hon medvetet, metodiskt och lugnt driver utveckling samt även gör oss uppmärksamma på vad vi behöver utveckla avseende utbildning och undervisning. Hon har ett stort intresse för att utveckla både vår praktik och sig själv i sin profession som förskollärare. Anna är bra på att berätta om förskolans uppdrag på ett mycket professionellt sätt, både i tal och skrift.

Åsa Kämpe

Med sin stora passion för ämnet matematik driver Åsa ämnet framåt både för personalen och för att eleverna ska få den bästa undervisningen. Tack vare sitt stora engagemang är hon värd detta pris.

Katarina Eliesson

Katarina ”Tina” Eliesson, Växjö Resursenhet, är specialpedagog med lång erfarenhet. Hon har ett stort hjärta och engagemang för eleverna då hon utmanar dem, har höga förväntningar på dem och stärker dem i deras förmågor.

Tina finns också till för alla pedagoger i deras arbete, både som handledare och som utvecklare av dokument för att göra det rättssäkert för eleverna. Hon ingår även i Resursenhetens ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten på olika sätt genom kvalitetsarbetet. Tina är också drivande i kompetensutvecklingen på enheten för att medarbetarna ska kunna möta eleverna på bästa sätt genom en strukturerad lektionsdesign och tillgänglig lärmiljö.

Johannes Junghard-Forsell

Johannes är en mycket omtänksam och kompetent kollega och lärare. På en liten skola, som i Furuby, krävs engagemang och flexibilitet vilket Johannes har. Han ser alltid till elevernas bästa och gör gärna det lilla extra både för dem och för sina kollegor, när han ser behoven.

Engelska är det ämne Johannes briljerar i och han undervisar skolans alla elever i ämnet och eleverna uppskattar både honom och hans lektioner.

Alla elever i årskurs 6 har i år klarat nationella proven i engelska - många med riktigt bra provbetyg! Det är flera läsår sedan någon elev i årskurs 6 inte nådde kraven i engelska. En anledning till detta är Johannes engagemang och tydliga uppföljning av elever.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023