De är nominerade till byggnadspriset och träbyggnadspriset 2023

Nu är det klart vilka som är nominerade till årets byggnadspris och träbyggnadspris. De tre nominerade till byggnadspriset är alla flerfamiljshus placerade inom något av kommunens pågående stadsutvecklingsprojekt. Till träbyggnadspriset är fyra olika forskningsprojekt nominerade. Vinnarna utses den 2 november.

De nominerade till årets byggnadspris är

Vitt, orange och gult flerbostadshus i 5-6 våningar. Vy från gatuhörn.
Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Aftonlandet 1, Söder, Stationsområdet. Nybyggnad av flerbostadshus.
Byggherre: Riksbyggen
Arkitekt: Möller Arkitekter Ängelholm
Byggentreprenör: Peab

Flerbostadshus i fem våningar med träfasad och röda detaljer.
Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Dörren 4, Telestad, Vikaholm. Nybyggnad av flerbostadshus.
Byggherre: Balder AB / Serneke Fastighetstyrning AB (Växjö Dörren Bostad AB)
Arkitekt: Arkitektlaget Helsingborg
Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Byggnad med en högdel med fasad av cortenstål och en lågdel med fasad av furupanel.
Foto: Lars-Åke Rapp, Växjö kommun

Värendsvallen 12, Västra Mark, Nivika Center, Arenastaden. Tillbyggnad av innebandyarena med flerbostadshus, skola, restaurang och kontor.
Byggherre: Nivika fastigheter
Arkitekt: Enter arkitektur Jönköping/Göteborg
Byggentreprenör: GBJ

- Växjö växer hållbart och just därför förtätar vi vår stad för att skapa en hållbar livsmiljö för flera. I en stad som växer behöver vi utveckla trivsamma bostadsmiljöer för alla. Årets nominerade är alla goda exempel på flerbostadshusprojekt med god arkitektur som är väl anpassade till platsen, stadsdelen och Växjö, säger Sebastian Gårdendahl, stadsarkitekt.

De nominerade till byggnadspriset presenterades för miljö- och byggnämnden den 21 september.

Nominerade till träbyggnadspriset

Nominerade till årets träbyggnadspris är forskningsresultat från fyra forskningsprojekt som genomförts i samverkan mellan Linnéuniversitetet, näringslivet och andra organisationer:

Eurocode 5 brandforskning
En forskning som lyfte det ”omöjliga” inom Träteks regi 1987, och har utvecklat metoder för att uppfylla funktionskraven på brandsäkerhet för träkonstruktioner, som är nödvändiga för att kunna bygga flervåningshus i trä.

Forskningsprojektet ”Tillståndsövervakning av träkonstruktioner”
Genom att utveckla och använda olika typer av sensorer och monitoreringssystem har forskargruppen runt Michael Dorn gjort ett stort bidrag till att bättre förstå egenskaper av flervåningshus i trä under deras livstid.

Forskningsprojektet ”Boendeattraktivitet i flervåningshus i trä”
Projektet visar hur materialet trä bidrar till människans välmående i bostäder som är utformade i trä. Detta är ett relativt nytt forskningsområde men med stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Forskningsprojektet ”LCA - Vägen mot ett klimatneutralt byggande”
Livscykelsmodelleringen av energi, ekonomi och miljöpåverkan av byggnader är avgörande för utvecklingen av en hållbar byggd miljö. Speciellt det helhetsperspektivet som använts för att analysera träbaserade byggnadsmaterial från skogen till byggnader är viktigt för att utveckla resurs- och kostnadseffektiva lösningar.

- Satsningen på träbyggnation är en viktig del i Växjö kommuns miljö- och hållbarhetsarbete. De nominerade forskningsprojekten har på olika sätt bidragit till en ökad förståelse för materialet och skapat förutsättningar för den bredd av byggnader i trä som vi ser idag, säger Olivia Thim, affärsutvecklare på Växjö Linnæus Science Park.

De nominerade till träbyggnadspriset presenterades för kommunstyrelsen den 12 september.

Om byggnadspriset

Varje år delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Det är en tradition sedan år 1990. De nominerade är utsedda av en kommitté som består av representanter från Växjö kommun och Kulturparken Småland. Vinnare utses av miljö- och byggnämnden.

Om träbyggnadspriset

Priset ska gå till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor och ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur. De nominerade är utsedda av en jury som består av representanter från kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet. Vinnare utses av kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 1 november 2023