Mäktig tall och karaktärsfull hästkastanj vinner Växjö Trädpris 2023

Under torsdagskvällen, den 19 oktober, delades Växjö Trädpris ut. Årets huvudpris gick till Lena och Kenneth Ullgren, Kronoberg, för värdesättandet av en mäktig tall på den egna tomten. Priset för årets exotiska träd tilldelades Mona och Håkan Bergström för deras vård av en hästkastanj på den egna tomten.

Växjö Trädpris instiftades 2013 och har delats ut årligen sedan dess med undantag från ett par års uppehåll på grund av pandemin. Nu är priset tillbaka och består av ett huvudpris till ett inhemskt träd och ett pris till ett exotiskt träd.

- Det är roligt att återigen få dela ut trädpris efter några års uppehåll – och det är många bra kandidater som har nominerats. Pristagarna i år är två helt olika träd med helt olika historier men har gemensamt att de är väl synliga och kan uppskattas av oss alla när vi rör oss i staden, säger Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare Växjö kommun.

Priset delades ut under en ceremoni i Linnés arboretum av Cheryl Jones Fur (MP), 1:a vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, och Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare Växjö kommun. Vinnarna har utsetts av en jury efter förslag från Växjöborna. Priset består av 5000 kronor, diplom och en skylt att sätta i trädgården.

– När Växjö växer blir det extra viktigt att värna om det gröna och låta träden få ta plats i våra stadsdelar och kvarter. Med trädpriset vill vi uppmärksamma människor som gör det där lilla extra för träden och inspirera andra att tänka och göra likadant, säger Cheryl Jones Fur (MP), 1:a vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Stor tall i hörnet av en villaträdgård,
Mäktig tall, vinnare Växjö Trädpris 2023 för inhemskt träd, Lena och Kenneth Ullgren

En del av motiveringen för tallen:

”Tallen har gått från att vara ett landmärke utmed landsvägen mellan Växjö stad och Kronoberg, till att nu vara en del av staden. Tallens krona breder nu ut sig över tomten och gatukorsningen och är ett vackert blickfång som ger karaktär åt gatorna och trädgården som anpassats till tallen.”

Stor hästkastanj i hörnet av en villaträdgård.
Karaktärsfull kastanj, vinnare Växjö Trädpris 2023 för exotiskt träd, Mona och Håkan Bergström

En del av motiveringen för hästkastanjen:

”Kastanjen planterades tillsammans med sonen och har därefter planterats om och vårdats under många år. Nu har den vuxit till sig och de många stammarna gör den unik. Trädkronan har med tiden brett ut sig och är ett vackert blickfång för många, väl synlig från omgivande cykelvägar.”

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023