Förnyat partnerskap ska stärka trygghetsskapande aktiviteter för barn och unga

Idag förnyade Växjö kommun partnerskapen med idrottsföreningarna Östers IF och Växjö BK. Avtalen gäller de kostnadsfria verksamheterna Nattfotbollen och Tigerklubben som vänder sig till barn och ungdomar som står utanför föreningslivet.

Partnerskapet syftar till att för att stärka det trygghetsskapande arbetet hos barn och ungdomar. Det nya partnerskapet sträcker sig från 1 januari 2024 till 31 december 2025 och innebär att Växjö kommun ersätter idrottsföreningarna för kostnader i samband med aktiviteterna. Aktiviteterna som utförs inom partnerskapet ska ha fokus på brottsförebyggande åtgärder.

- Både nattfotbollen och Tigerklubben är välstrukturerade och framgångsrika verksamheter som uppfyller målen om att stärka rörelseglädje, gemenskap, öka inkludering, förbättrad fysisk och psykisk hälsa och en meningsfull fritid för flickor och pojkar, säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun.

Inom partnerskapet ska Östers IF bedriva sin populära nattfotboll, där ungdomar träffas i Tipshallen varje fredag mellan klockan 21 och midnatt för att tillsammans spela fotboll. Varje vecka deltar ungefär 300 till 400 ungdomar och majoriteten av de aktiva ledarna för aktiviteten är rekryterade från just nattfotbollen.

- Vi är både glada och tacksamma för att det nu blir en fortsättning. Där kan vi tillsammansarbeta mot våra främsta mål som är en bättre vardag för alla barn och unga i Växjö och en bättre och tryggare stad att få leva, utvecklas och arbeta i, säger Jens Magnusson, klubbchef i Östers IF.

Växjö BK ska inom ramen för partnerskapet fortsätta jobba med sin verksamhet Tigerklubben som riktar sig till barn mellan 9 och 12 år. Genom Tigerklubben får barn på Furutåskolan, Ljungfälleskolan, Bäckaslövskolan och Torparskolan möjlighet att delta på öppna kostnadsfria aktiviteter efter skoltid.

- Samarbetet med kommunen genom partnerskapet är värdefullt för Växjö BK. Det möjliggör att vi kan hålla igång Tigerklubben fem dagar i veckan, säger Mathias Hedvall Johansson, ordförande i Växjö BK.

Senast uppdaterad: 1 december 2023