Vem tycker du ska få pris för lika villkor 2024?

Välkommen att nominera en Växjöbo, företagare, organisation, förening samt arbetsplats inom Växjö kommunkoncern. Vi behöver ditt förslag med motivering senast 15 mars.

Växjö kommuns pris för lika villkor, före detta mångfaldspriset, delas ut till någon som målmedvetet arbetar för ett sammanhållet Växjö.

Arbetet ska motverka diskriminering och främja inkludering av olika grupper oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Priset består av två delar: samhällsperspektivet där du kan nominera företag, organisationer och enskilda personer samt verksamhets- och medarbetarperspektivet för Växjö kommunkoncerns medarbetare och verksamheter.

Senast den 15 mars behöver vi ditt förslag med motivering på vilket sätt den/de nominerade bidragit till lika villkor. Det finns ett formulär för varje del av priset.

Läs mer och ge oss ditt förslag via formulär på vaxjo.se/priser Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024