Förslag om inriktning av nya simhallen

Växjö kommun kommer att lägga fram ett förslag till beslut om inriktning gällande innehåll för nya simhallen på Bäckaslövsområdet. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ta inriktningsbeslutet den 28 februari.

I augusti 2023 tog politiken beslut om att påbörja planeringen av en ny simhall på Bäckaslövsområdet. Nu, efter beslut om att starta projektet, ska kultur- och fritidsnämnden ta beslut om inriktning för innehållet av den nya simhallen.

Beslutet syftar till att skapa en tydligare viljeinriktning om vad Växjö kommuns nya simhall ska innehålla. Respektive del i förslaget kommer sedan fortsätta utredas och mer detaljer ska tas fram inför senare beslut i projektet. Innehållet kan komma att förändras under arbetets gång.

Förslaget:

  • Bassäng 50 meter med 10 banor inklusive djupdel med hopp. Bassängen ska ha möjlighet till sektionering vilket ger goda förutsättningar för såväl motion som tävling.
  • Multibassänger med höj- och sänkbart golv är viktiga resurser i simskoleundervisning, gruppträning och rehab/habilitering. Likaså kan multibassängerna användas för avsimning eller avlastning i samband med tävlingsarrangemang i 50-meters bassängen.
  • Läktare. I anslutning till 50-metersbassängen ska läktarplatser för tävlingsarrangemang finnas. Utöver fasta läktare ska även goda förutsättningar finnas för montering av flexibla/tillfälliga läktare vid arrangemang och tävlingar; både lokala, regionala och nationella.
  • Familjebad ska möjliggöra lek och vattenaktivitet med ett varierat innehåll. Exempel på innehåll kan vara rutschkanor, barnbassäng, strömkanal, klättervägg eller liknande.
  • Gym kan skapa mervärde och grund för en bredare bas av besökare. Viktig funktion även för föreningarnas träning.
  • Relaxavdelning kan omfatta ett antal bastur, uppvärmda pooler och avkopplingsytor.
  • Omklädningsrum som utformas på flera olika sätt för att skapa bästa möjliga flöde till anläggningens olika avdelningar och utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt ska kunna besöka anläggningen oavsett förutsättningar och behov.
  • Restaurang/café för blöta/torra besökare.

Förslaget är baserat på utredningar, benchmarking, dialog med intressenter samt den politiska ambitionsnivån.

Beslut i kultur- och fritidsnämnden om inriktning av innehåll kommer senare godkännas vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024