Växjö kommun har mottagit Kommunals varsel om strejk och blockad

Kommunal har under måndagen den 8 april varslat flera kommuner och regioner i Sverige om strejk och blockad. Växjö kommun är en av de arbetsgivare som berörs. Om ingen överenskommelse nås på nationell nivå kommer konfliktåtgärderna att träda i kraft den 18 april klockan 07.00.

Anledningen till varslet om strejk är att parterna inte är överens i förhandlingarna om nytt avtal mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona.

Uppdatering 17 april:

Kommunals strejk är avblåst

Uppdatering 16 april:

Du kan läsa om hur strejken kan påverka dig här

Konfliktåtgärderna omfattar följande:

  • Strejk och blockad för ett antal yrkesgrupper och arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och måltidsorganisationen. Det gäller fordonsförare inom trafik och gatudrift, vaktmästaruppgifter kopplat till grönyteskötsel vid arenor samt kockar och måltidspersonal inom delar av måltidsorganisationen.
  • Blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställningar inom äldreomsorgen.

Växjö kommun analyserar nu varslet och vilka konsekvenser det kan få för verksamheten samt vilka åtgärder som kan behöva vidtas om konfliktåtgärderna träder i kraft.

Vi uppdaterar inte den här sidan från och med 17 april 2024.

Senast uppdaterad: 18 april 2024