Spontanytor för idrott för idrott

I Växjö kommun finns en mängd ytor som inte är bokningsbara men som fungerar utmärkt att bedriva utomhusträning på.

På följande ytor finns belysning. Kom ihåg att ytorna inte är bokningsbara - här samsas vi om utrymmet

 • Tetraedern – stort utegym vid Trummen intill gång och cykelbana.
 • Kampaängen – träningspaviljong
 • BootKampen – hinderbana vid Kampen
 • Campus utegym Tufvan + Stallvägen
 • Pär Lagerkvist skola - utegym med generell belysning på skolgården
 • Norrastugan + VAIS-torpet
 • Aktivitetspark Torparängen
 • Hovs aktivitetspark
 • Arabyparken – bland annat klättring och parcour
 • Skatebana vid Spetsamossen
 • Geometriparken Teleborg
 • Tomtabacken – backe på Hov
 • Kala höjden – perfekt för tuff backintervallsträning.
 • Danneborgs fotbollsplan – grusplan utmed Norrleden
 • Löparbanor på Värendsvallen
 • Vasagatan Hovshaga – grusplan
 • Björkvallen Sandsbro – grusplan
 • Brittatorp TK, klubbstugan Viljan – renoverat bas-utegym nära elljusspåret.
 • Stationsparken Lammhult
 • Linnés arboretum Teleborg

Beskrivning och foton av de flesta platserna finns på Naturkartan. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024