Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Smedjerondellen och Skogslyckerondellen byggs om för ökad säkerhet

I början av mars påbörjas arbetet med att bygga nya upphöjda cykelöverfarter i Smedjerondellen och Skogslyckerondellen i Växjö. Ombyggnationen görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. De två rondellerna kommer att byggas om samtidigt och arbetet kommer att pågå till sommaren 2023.

Påverkan på trafiken

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten i området att påverkas etappvis. Arbetet kommer att ske i en infart i taget vilket gör att tre infarter alltid kommer att vara öppna. Vid avstängningar kommer trafiken att ledas om via andra gator.

Gående och cyklister kommer alltid att komma fram på en sida av gatan vid rondellen. Boende samt kunder och leverantörer till verksamheter inom arbetsområdet kommer alltid att komma fram.

Alla trafikanter uppmanas att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023