Hållbart resande

Att resa och kunna ta sig till skola, jobb, fritid och mycket annat är viktigt. Dessa resor behöver också vara hållbara resor. Därför är det nödvändigt att fler tar cykeln, åker kollektivt, använder el eller förnybara bränslen, så minskar utsläppen av bland annat fossil koldioxid.

Växjö kommun försöker göra det enkelt att leva ett liv utan fossila bränslen, med till exempel kollektivtrafik och bra gång- och cykelbanor.

Senast uppdaterad: 3 januari 2023