Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun deltar i internationell arkitekttävling – planerar för ny stadsdel om sjukhuset flyttar

Växjö kommun står för ett av fem svenska tävlingsområden när Europan, en internationell arkitektur- och stadsbyggnadstävling, öppnar upp för unga arkitekter att komma med förslag på hur befintliga stadsmiljöer kan utvecklas för framtiden.

Tävlingsområdet som Växjö kommun deltar med går under namnet Strandbjörksstaden och innefattar kvarteret Vasa där sjukhusområdet ligger idag. Uppgiften till arkitekterna går ut på att ta fram förslag på hur området kan få nytt innehåll och liv om sjukhusets verksamhet flyttar till annan plats.

- Om sjukhuset flyttar kommer området att vara en mycket attraktiv plats för många människor och verksamheter att uppleva, leva i och verka på. En viktig pusselbit i detta är därför att tidigt inhämta kunskap och idéer från olika håll så att vi kan vara startklara om flytten blir ett faktum. Vår medverkan i Europan ett av flera sätt som vi hoppas ska bidra med nya perspektiv till områdets och Växjö centrums utveckling, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Resultatet från tävlingen kommer att utgöra en del av underlaget till det planprogram som nu ska tas fram för Strandbjörksstaden och som planeras vara klart 2027. Den andra delen av planprogrammet kommer att bestå av input från olika dialoginsatser som ska genomföras årligen med människor som lever och verkar i staden.

- Planprogrammet är det första steget inför detaljplaneprocessen och det är mycket som ska falla på plats innan vi vet när och hur detta ska genomföras. Det ger oss å andra sidan riktigt goda förutsättningar att säkerställa att vägen fram till ett färdigt planprogram genomsyras av öppenhet, dialog och inkludering som är mycket viktiga ingredienser i modern stadsplanering, säger Sebastian Gårdendahl, planarkitekt samhällsbyggnadsförvaltningen.

11–12 maj kommer Växjö kommun att ta emot arkitekter som deltar i Europan och som vill föreslå lösningar för Strandbjörksstaden. Arkitekterna kommer bland annat att ta del av en stadsvandring i området.

Samma datum kommer kommunen att genomföra projektets första dialoginsats med olika intressenter som verkar i staden idag. Framöver och i takt med att projektet tar form och blir mer konkret kommer dialoginsatserna även att rikta sig mer mot allmänheten och då framför allt ungdomar och unga vuxna.

Om Europan

  • Europan hålls vartannat år och i år arrangeras tävlingen för 17:e gången. Syftet är att lyfta fram nya sätt att planera städer med goda förutsättningar för samexistens mellan stad och natur.
  • Tävlingen startar 27 mars och pågår till 30 juni 2023. Vinnarna presenteras 4 december.
  • Tävlingen erbjuder omkring 40 tävlingsområden runt om i Europa som är öppna för förslag från arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare.
  • Övriga svenska kommuner som medverkar i tävlingen är Nyköping, Piteå, Rimbo och Skellefteå.
  • Mer information om Europan finns på Europan Europas webbplats Länk till annan webbplats. och på Europan Sveriges webbplats Länk till annan webbplats..
Senast uppdaterad: 27 mars 2023