Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Korsningen Södra Järnvägsgatan/Wennerbergsgatan byggs om för ökad trafiksäkerhet

Från den 11 april stängs korsningen Södra Järnvägsgatan/Wennerbergsgatan av för en ombyggnad. Ombyggnationen görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. Korsningen stängs av helt under cirka fyra veckor och trafiken kommer att ledas om.

Arbetet innebär en om- och nybyggnad av trafikljussystem och passager för cyklister och gående. Projektet ingår i upprustningen av Södra Järnvägsgatan kopplat till utvecklingen av stationsområdet.

- Vi kommer bygga om korsningen så att det blir mer plats för gående och cyklister. Idag blandas cyklister med annan trafik när de ska korsa gatan. Efter ombyggnaden kommer de cykla på egna passager som regleras med trafikljus, säger Johan Persson, projektledare på Växjö kommun.

Arbetet påbörjas tisdag 11 april och beräknas vara klart i mitten av maj.

- Tillgänglighet och säkerhet är centralt för att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt i Växjö kommun. Åtgärder som de här, som gör det tryggare och lättare att ta sig fram, bidrar till att fler väljer att cykla, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Korsningen som är trafikintensiv med bland annat trafik till Centrallasarettet kommer att stängas av helt under de cirka fyra veckor som arbetet pågår. Trafiken kommer att ledas om på stadsdelen Söder.

Senast uppdaterad: 6 april 2023