Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sebastian Gårdendahl ny stadsarkitekt

Det blir Sebastian Gårdendahl som tillträder som ny stadsarkitekt i Växjö kommun när Henrik Wibroe, som har tjänsten idag går i pension. Sebastian Gårdendahl kommer närmast från en tjänst som planarkitekt i Växjö kommun.

Bland arbetsuppgifterna för stadsarkitekten ingår att ta fram en ny arkitekturstrategi som är ett uttryck för kommunens långsiktiga vilja och ambition när det kommer till gestaltning. Stadsarkitekten har också en roll i samhällsbyggnadsprocessen och ska verka för en gemensam syn i gestaltnings- och arkitekturfrågor.

- Det är glädjande att vi har lyckats rekrytera Sebastian till stadsarkitekt. Hans breda kunskaper och erfarenhet om och av byggnader, gestaltning, planer, kulturmiljöer och stadsplanering kommer att föra Växjö kommuns utveckling framåt vad gäller arkitektur och samhällsplanering, säger Per Sandberg, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Växjö kommun.

Sebastian Gårdendahl jobbar idag som planarkitekt på Växjö kommun och har sedan tidigare erfarenhet från Stockholmsregionen och Malmö, inom både privat och offentlig sektor. Han tillträder som stadsarkitekt 14 augusti.

- Jag har ett genuint och stort intresse för arkitektur, gestaltning, stadsbyggnad och hållbarhet och brinner för att skapa en god gestaltad livsmiljö i hela kommunen och i alla stadsdelar. Som stadsarkitekt i Växjö kommun får jag möjligheten att vara med och driva och lyfta utvecklingen av gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor genom hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Sebastian Gårdendahl.

Senast uppdaterad: 21 april 2023