Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nytt slags farthinder på Liedbergsgatan för att öka trafiksäkerheten

Som en åtgärd för att skapa en tryggare miljö för gångtrafikanter och cyklister på Liedbergsgatan i Växjö, har Växjö kommun beslutat att prova en ny typ av farthinder, Actibump. Farthindret är på plats och aktiveras under vecka 19.

Actibump är ett farthinder som bara är aktivt för den som kör för snabbt. Om du kör i laglig hastighet, som är 40 km/h, så kommer Actibump ligga plant med vägbanan. Kör du för fort så sänks en lucka några centimeter i vägbanan och skapar ett omvänt gupp. Det fungerar som en omedelbar påminnelse om hastighetsgränsen.

Utryckningsfordon kommer att kunna avaktivera farthindret och köra över utan några problem.

Denna typ av farthinder finns sen tidigare på flera platser i Sverige och har visat sig vara ett effektivt sätt att få ner hastigheter. Planen är att anlägga fler i framtiden.

Senast uppdaterad: 3 maj 2023