Två träd i centrala Växjö tas ned av säkerhetsskäl

På söndag den 24 mars kommer vi att ta ned två träd i närheten av stationen i Växjö. Det handlar om en alm på Pär Lagerkvists plan på stationsområdet och en lönn i utkanten av Linnéparken mot Vilhelm Mobergs gata.

Träden är i dåligt skick och behöver tas ned av säkerhetsskäl.

Påverkan

Under tiden som arbetet pågår kommer vakter att finnas på plats för att hålla arbetsområdet avstängt. Du som vanligtvis passerar i området, tänk på att välja en annan väg denna dag.

Frågor och svar

Träden är i väldigt dåligt skick. De mår inte bra och utgör en säkerhetsrisk då grenar kan gå av och ramla ner. Flera av varandra oberoende trädexperter har bedömt almen på stationsområdet som dåligt under lång tid och den senaste tiden har det blivit ännu sämre.

Träd i stadsmiljö är utsatta och har svåra förutsättningar när det gäller att de ska trivas. För de aktuella träden har miljön runt dem varit utmanande under många år. Vi har försökt att anpassa omgivningen och ge träden bra förutsättningar men de har tyvärr försämrats och är nu så dåliga att de blivit en säkerhetsrisk.

Vi har tillstånd från mark- och miljödomstolen att ta ner båda träden. För att kunna ta ner almen på stationsområdet har vi även sökt och fått marklov enligt plan- och bygglagen.

Vår plan för området är att det åter ska finnas ett stort träd i den östra delen av Stationsområdet när det är färdigombyggt.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024