Tidplan

Det är många som är delaktiga i ansöknings- och antagningsprocessen på olika sätt. För att allt ska fungera på ett bra sätt krävs att vi följer en gemensam tidplan.

15 januari
Första ansökningsdag till gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Ansökningswebben Dexter öppnar.

15 februari
Sista ansökningsdag till gymnasiet och anpassad gymnasieskola. Ansökningswebben Dexter stänger.
Sista dag för ansökan till lokal idrottsutbildning (LIU) samt till e-sportsprofilen på Teknikum.
Sista ansökningsdag till Musiktillägget, Kulturskolan i Växjö

15 april
Preliminär antagning avslutas. Ansökningswebben Dexter öppnas och du kan logga in för att se ditt preliminära antagningsbesked.

25 april
Första ansökningsdag för om- och nyval. Webbansökan i Dexter öppnas av SYV.

15 maj
Sista dag för om- och nyval. Ansökningswebben Dexter stänger.

1 juli
Slutlig antagning avslutad. Ansökningswebben Dexter öppnas och du kan logga in för att se ditt slutgiltiga antagningsbesked.

31 juli
Sista dag för dig att tacka ja eller nej till erbjuden plats i ansökningswebben Dexter.

5 augusti
Reservantagning startar.

31 augusti
Reservantagning avslutas.


Senast uppdaterad: 7 november 2023