Folkhögskolor

På en folkhögskola läser du ofta i mindre grupper. Utöver vanliga lektioner är det undervisning i form av studiebesök, grupparbeten och studieresor.

Varje folkhögskola bestämmer själva över sitt utbud av kurser samt sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Många folkhögskolor erbjuder internatboende.

Du kan läsa på folkhögskola från det du fyllt 18 år och du har rätt till studiehjälp eller studiemedel från CSN.

Mer information om folkhögskolor, kurser och antagning får du på Folkhögskolornas gemensamma webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024