Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Pågående arbete på Kristinebergs parkering

För att förbättra trafiksituationen pågår det arbete på parkeringen på Kristineberg.

För att förbättra trafiksituationen utanför Kristineberg pågår det för tillfället arbete av olika slag.
Syftet är att skapa en tryggare miljö för elever, föräldrar och besökande.

På fastighetens västra sida pågår det fasadarbete av Vöfab som äger och förvaltar fastigheten.
Handikapparkeringen som i nuläget finns där, kommer flyttas.
Vi vill även upplysa om att man inte ska vistas längs husväggen som är avspärrad, av säkerhetsskäl.

Kontakter

Senast uppdaterad: 1 mars 2023