Språkval årkurs 6-9

På våren i årskurs 5 är det dags för dig som elev att välja ett modernt språk. Språket läser du i årskurs 6-9. Du kan välja mellan franska, tyska och spanska.

På samtliga grundskolor i Växjö kommun kan du välja mellan språken franska, tyska och spanska i språkvalet. En fördel med att läsa ett modernt språk är att du får räkna in det betyget i ditt meritvärde när du söker till gymnasiet. Du får alltså räkna ditt meritvärde på 17 betyg i stället för 16 betyg. Det kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå.

I vissa fall, efter dialog med rektorn på skolan, kan du istället få välja extrakurser i svenska/engelska. Då kan du inte tillgodoräkna dig ett 17:e betyg som du kan när du läser ett modernt språk.

Så gör du ditt språkval

När du bestämt vilket språk du vill läsa så registrerar du valet via vår e-tjänst nedan där du loggar in med e-legitimation. E-tjänsten är öppen 1-15 mars.

Om du inte har e-legitimation så kan du göra valet via en pappersblankett. Kontakta då din skola.

Lär dig mer om språkvalet och de tre språken

Nedan hittar du två filmer. I den första filmen kan du fördjupa dig lite mer i själva språkvalet och fördelarna med att läsa ett modernt språk. I film nummer två får du lära dig mer om de specifika språken, dess användningsområden och hur undervisningen går till.

Introduktion till språkvalet och moderna språk

Bekanta dig med de tre moderna språken

Varför ska jag lära mig ett till språk?

Det finns många fördelar med att lära sig ett nytt språk. Bland annat kan du kommunicera och göra dig förstådd med andra människor och få en större förståelse för andras kulturer. Du kan också få användning av språket när du reser eller om du får en ny kompis från ett annat land.

Att kunna flera språk öppnar också upp chanser och möjligheter för dig i framtiden. Du kanske vill studera i ett annat land när du blir äldre eller kanske drömmer du om att jobba utomlands när du blir vuxen? Oavsett vilka drömmar du har så öppnar språk alltid upp för fler valmöjligheter.

Andra möjligheter för språkval

Om du har behov av extra tid och stöd i svenska, svenska som andraspråk eller engelska kan du tillsammans med dina föräldrar ha en dialog med din rektor för att göra det valet istället för ett nytt språk.

Om du har ett annat förstaspråk (modersmål) än svenskan kan det kanske vara bättre att välja modersmål istället för ett modernt språk. Tycker du att detta är ett bra alternativ för dig tar du och dina föräldrar kontakt med din rektor för att diskutera detta.

För dig som tillhör en nationell minoritet eller har personer som pratar teckenspråk i din närhet kan det vara aktuellt att läsa dessa kurser istället för ett modernt språk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Är det aktuellt för dig tar du och dina föräldrar kontakt med din rektor för fortsatta diskussioner.

De här valen ger inga extra meritpoäng i ditt slutbetyg i nian.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024