Fritidshem

Centrumskolan har tre fritidshemsavdelningar, som heter Gul, Blå och Grön grupp. Den Gula gruppen och den Blåa gruppen tar emot elever från förskoleklass och årskurs 1 och den Gröna grupp tar emot elever från årskurs 2 och uppåt.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel och läromedel.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Kontakter

 • Centrumskolan

  Kontaktcenter

  0470-416 53

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Höstvägen 1-3, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Centrumskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022