Sammanhållen journalföring

Elevhälsan i Växjö kommun har ett journalsamarbete med Region Kronoberg. Journalsamarbetet kallas sammanhållen journalföring.

Sammanhållen elevhälsojournal

Elevhälsans medicinska insats i Växjö kommun har ett journalsamarbete med Region Kronoberg. Journalsamarbetet kallas sammanhållen journalföring.

Det innebär att personal inom elevhälsan som journalför digitalt, skolläkare, skolsköterskor, psykologer och logopeder, ges möjlighet att ta del av Region Kronobergs patientjournal. Genom samarbetet får även Region Kronoberg möjlighet att ta del av elevhälsans uppgifter. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med eleven som får ta del av uppgifterna. Det ska dessutom finnas ett behov av att ta del av uppgiften för att kunna ge rätt vård.

Den sammanhållande journalföringen leder till en helhetsbild av elevens situation och gör att vården kring eleven blir både säkrare och mer effektiv.

Spärra uppgifter

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sitt barns journal. I takt med stigande ålder och mognad kan barn under 18 år få rätt att själv spärra sin journal. Då ansvarar den enskilde själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Mer information om sammanhållen journalföring finns att läsa på 1177:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur behandlas mina uppgifter?

Växjö kommun följer gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

Mer information om hur Växjö kommun behandlar dina personuppgifter efter dataskyddsförordningen (GDPR)

Ta del av din journal via nätet på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Kontakter

 • Furuby skola

  Expedition

  0470-415 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Idrottsvägen, 365 93 Furuby

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Furuby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 23 maj 2022