Så här arbetar vi på Gustavslundskolan

Ledarskap i klassrummet - för ökad trygghet, studiero och god undervisning

På Gustavslundskolan arbetar vi ständigt med att stärka ledarskapet i klassrummet för att därigenom skapa trygghet och studiero för våra elever samt för att öka tillgången till god undervisning.


Ett tydligt ledarskap på alla nivåer skapar möjlighet att erbjuda tillitsfulla lärmiljöer och strukturerad undervisning och därigenom skapa förutsättningar för eleverna att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt.
Pedagoger som bedriver ett effektivt ledarskap skapar ett tryggt och hälsofrämjande klimat i skolan samtidigt som de skapar goda förutsättningar för demokratisk fostran och goda skolprestationer.


För att möjliggöra ett stärkt ledarskap och skapa tydlighet och förutsägbarhet för eleverna utgår all undervisning på Gustavslundskolan från en gemensam undervisningsstruktur. En tydlig undervisningsstruktur med koppling till läroplan och kunskapsmål leder till ett ökat engagemang och nyfikenhet och skapar ökade möjligheter till delaktighet och inflytande i klassrummet. Allt detta är faktorer som verkar positivt på inlärning och trivsel.


Hälsa och rörelse

På Gustavslundskolan satsar vi på ökad motion och rörelse. Samtliga elever på skolan har extra schemalagda rörelsepass. Årskurs 4-6 har två extra rörelsepass, så kallade Pulspass i schemat. Vi tror att vi genom genom ökad rörelse förbättrar elevernas förutsättningar för kunskapsutveckling samtidigt som vi bedriver en hälsofrämjande insats genom att förbättra elevernas kondition och allmänhälsa.

Kontakter

 • Gustavslundskolan

  Expedition

  0470-437 34

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Paradvägen 6, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Gustavslundskola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 november 2021