Om Högstorps skola

På Högstorps skola arbetar vi för att eleverna ska bli kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö.

Högstorps skola är en F–6 skola med ca 320 elever, belägen på stadsdelen Högstorp i Växjö. Skolan har god tillgång till lokaler, uppdelade i flera byggnader. I en av byggnaderna finns ett skolbibliotek med bibliotekarie. Skolgården är stor och inbjuder till lek och rörelse. På rasterna finns det personal ute som rör sig över hela skolgården. Fritidspedagoger erbjuder rastaktiviteter vid flera tillfällen varje vecka, vid ett par tillfällen öppnas rastbodarna. Närheten till skogen erbjuder goda möjligheter till utomhuspedagogik och att lära om djur och natur.

Skolan har sju stycken årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Till varje årskurs är ett arbetslag knutet, för att på bästa sätt få eleverna att känna trygghet i sig själva och i gruppen. Under läsåret genomförs flera gemensamma aktiviteter på skolan, där de olika årskurserna får mötas och lära känna varandra. Skolan har ett elevråd/matråd och ett bok- och biblioteksråd med representanter från varje klass. Det finns också ett rastråd med representanter från åk 5 och 6.

På skolan finns Fritidsverksamhet i tre åldersintegrerade grupper från åk 1 - 6 och Fritidsverksamhet för förskoleelever.

Läsåret 2022/2023 arbetar vi vidare med två utvecklingsområden i vår verksamhetsplan: Värdegrund - likvärdig och god lärmiljö samt svenska - ökad läsförståelse och förståelse av begrepp.

Kontakter

 • Högstorps skola

  Expedition

  0470-417 67

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Högstorpsvägen 147, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Högstorps skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 april 2024