Fritidshem

Ingelstad skola har två fritidshemsavdelningar, Myran och Dojan. Här utbildar vi eleverna utifrån läroplanens mål i samspel med skola och vårdnadshavare. Vi ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. 

Vårt jobb är till stor del situationsstyrt och utgår från elevernas intresse och behov. Vi har respekt för varje individ och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund som ger ansvarstagande självständiga individer med en meningsfull fritid. Tillsammans skapar vi en trygg och lärorik miljö för barnen att utvecklas i, som möjliggör att de kan nå mesta möjliga kunskap.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel.

Öppettider

Ingelstad fritids öppnar klockan 06:00 och stänger klockan 18:00.
Frukost: klockan 7:30.
Fritids: klockan 13:10-18:00 (sammanslagning klockan 16:30 på Myran, måndag-torsdag och klockan 15:00 på fredagar).

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.


Relaterade länkar

Kontakter

 • Ingelstad skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Växjövägen 1, Ingelstad

  Postadress

  Postadress

  Box 1222

  351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 10 november 2023