Fritidshem

Pär Lagerkvist skolan har tre fritidshemsavdelningar. Granebo F-2 elever, Furubo F-2 elever, Tallebo åk 3 och äldre.

Öppning och stängning sker på bottenvåningen, på avdelning Furubo.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Stägningsdagar för Pär Lagerkvistskolans fritidshem: 17 juni 2024.

Kontakter

 • Pär Lagerkvistskolan

  Expedition

  0470-59 94 13

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Bredviksvägen 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Pär Lagerkvistskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 14 november 2023