Bibliotek

Skolbibliotekariens och skolbibliotekets uppgift är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse och utveckla sitt kritiska tänkande. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans lärare där lärarens och skolbibliotekariens kompetenser får samspela. Samarbetet sker med utgångspunkt i skolans läroplan.

Ringsbergskolans skolbibliotek har vid fem tillfällen mottagit fackförbundet DIK:s utmärkelse “Skolbibliotek i världsklass”.

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 1 mars 2022