Fritidshem

Söraby skola har ett fritidshem. Under fritidstid delas eleverna upp i olika grupper.

Fritidshemmet har flera olika lokaler att tillgå. Förutom fritidshemmets lokaler i A-huset finns det även en bildsal och slöjdverksamhet i källaren, en liten gymnastiksal precis utanför fritidshemmet och en stor sporthall lite längre bort på skolan. Fritidshemmet har även verksamhet i Smedjan som ligger i Rottnegården.

Målet med verksamheten på Söraby fritidshem är att eleverna ska känna trygghet, kunna ta ansvar för sin lärmiljö, stå för sina åsikter och tankar samt våga prova nya saker. På så sätt utvecklar eleverna självkänsla och självförtroende. Vårt mål är också att eleverna ska utveckla sin förmåga att samarbeta, tillsammans hitta nya lösningar, vara drivna, känna engagemang och nyfikenhet att utveckla sina kunskaper.

Skolan ingår också i Skolverkets utvecklingssatsning "Samverkan för bästa skola" för att vidareutveckla trygghet och studiero samt arbetssättet värdeskapande lärande för ökad måluppfyllelse.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Kontakter

 • Söraby skola

  Expedition

  0470-79 65 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Smedsgårdsvägen 5, Rottne

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Söraby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 mars 2022