Fritidshem

På Ulriksbergskolans fritidshem går cirka 160 elever. Vanligen är eleverna uppdelade på fyra avdelningar.

Utbildningen på fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och skola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • språk och kommunikation,
 • skapande och estetiska uttrycksformer,
 • natur och samhälle,
 • lekar, fysiska aktiviteter och utomhusvistelse.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Elever som inte har plats på fritidshemmet går hem efter skoldagens slut.

Öppettider

Fritids har öppet före och efter skoltid samt under skolloven. Våra öppettider är 06.00-18.00.

06:00-07:10 Morgonfritids i bildsalen (vid gympasalen)

07:20-07:40 Frukost på Borgmästaren

07:30-08:00 Morgonfritids i bildsalen

12:30-16:30 Verksamhet på varje avdelning

16:30-18:00 Stängning på Blända Röd

Kontakter

 • Ulriksbergskolan

  Expedition

  0470-430 20

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Ulriksbergspromenaden 15, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ulriksbergskolan

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 14 mars 2022