Bibliotek

Skolbibliotekariens roll är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse, utveckla sitt kritiska tänkande och sin informationskompetens. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans pedagoger.

Öjaby skolas bibliotekarie heter Emelie Holmström. Hon arbetar på skolan måndag till onsdag varje vecka, samt varannan torsdag. Du får gärna kontakta vår bibliotekarie om du har några frågor.

Kontakter

 • Öjaby skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Öjabyvägen 84, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Öjaby skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 9 november 2021