Om Ör skola

Ör skola är en F–3-skola med drygt 25 elever. Skolan ligger i vackra omgivningar med närhet till många fina och kreativa grönområden. Skolans litenhet gör den unik och familjär och alla jobbar nära varandra, vuxna såväl som barn och elever.

Vi har gott samarbete med andra skolor, till exempel åker vi till Rottne och har slöjd och vi har vår idrott på Pär Lagerkvistskolan. När eleverna slutar årskurs 3 i Ör, har man sin vidare hänvisningsskola på Pär Lagerkvistskolan i Växjö.

På Ör skola jobbar vi med digitala verktyg. Vi har iPad-plattor som eleverna får dela på och vi ger alla våra barn och elever gott om möjligheter att variera sina inlärningssätt. Rörelse och utomhusaktiviteter är viktigt för oss, likaså att bejaka våra olikheter.

Öjaby/Öhrs skolas vision:

På vår skola känner sig var och en välkommen och respekterad för den man är. Alla känner sig trygga och skolan är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever tror på sig själva och sina förmågor.

Elevernas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Under läsåret 2022/23 har elevråd och klassråd på Ör skola arbetat med att ta fram ”Elevernas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling , 319 kB.”. Det har vi gjort för att eleverna skall vara delaktiga i vårt värdegrundsarbete och för att en sådan plan ständigt behöver hållas aktuell och vara lätt att förstå för dem den är till för.

Diskussioner har förts i elevråd och klassråd kring varför vi behöver regler , hur vi skall vara mot varandra, hur det kan kännas när sådana regler bryts men också hur det känns om alla följer de regler som är till för att vi skall känna oss trygga och säkra med varandra under skoldagen. Resultatet av detta arbete har mynnat ut i en plan som alla elever varit delaktiga i att ta fram och som vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med som ett levande dokument i klasserna.

Kontakter

 • Ör skola

  Expedition

  0470-79 60 03

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Ör, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Ör skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 8 mars 2023