Om Växjö resursenhet

Växjö kommun har en resursenhet som tar emot elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd. Enheten tar endast emot elever från de kommunala skolorna i Växjö kommun.

Enheter

Sofieberg resursenhet

Enheten ligger på Hamplyckevägen på Norr och har som uppdrag att ta emot grundskoleelever i årskurs 1-9. Enheten har hög lärartäthet för att på bästa sätt tillmötesgå elevernas behov av särskilt stöd. Enheten tar endast emot elever från de kommunala skolorna i Växjö kommun.

Sjukhusskolan

Barn och ungdomar som är sjuka har rätt att få hjälp med sitt skolarbete under den tid som de är inskrivna på sjukhuset eller är på dagvården på sjukhuset. I Kronoberg erbjuds grundskola årskurs 1-9, grundsärskola och frivillig gymnasieskola i gemensamma lokaler på centrallasarettet.

Uppdrag

Resursenhetens uppdrag vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är därför en del av den ordinarie verksamheten. På resursenheten ska eleven utvecklas och ges mer individuella förutsättningar vad gäller mål i styrdokumenten. Resursenheten är en särskild undervisningsgrupp där hemskolans rektor fattar beslut om placering och elevens tillhörighet till hemskolan förändras inte. Eleven kan utifrån sina behov delta på vissa lektioner eller aktiviteter tillsammans med sin ordinarie klass. Eleven kan ibland delta i en annan elevgrupp för att vara med i en större grupp och få fler sociala relationer. Eleverna erbjuds individanpassad undervisning utifrån sina behov, både enskilt och i grupp. Målet är att eleven ska återgå till den ordinarie klassen/skolan vilket innebär att resursenheten arbetar för nära och goda kontakter med respektive hänvisningsskola under hela placeringstiden.

Målgrupp

Resursenheten vänder sig till elever som i hög grad har behov av anpassning för att nå uppställda mål och inte tillfredsställande kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen på hänvisningskola.

Antagning

  • Förfrågan om plats och möjlighet att gå på resursenhet avgörs av grundskolans rektor.
  • Rektor för grundskolan fattar, i samverkan med rektor på resursenheten, beslut om möjlighet att bli placerad på Resursenheten.
  • Efter samråd med vårdnadshavarna fattar elevens rektor på hänvisningsskola beslutet om skolgång på resursenhet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 30 januari 2023