Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

En webbapplikation för etableringssamverkan finns nu på plats

Hur kan man göra vägen kortare för integration av utrikesfödda personer? Det är en fråga som förvaltningen för arbete och välfärd inom Växjö kommun arbetar med genom projektet etableringssamverkan. Utmaningen har dessutom ställts på sin spets under rådande pandemi, med dess restriktioner gällande fysiska möten och uppmaning till distansarbete.

Datorskärm som visar den nya webbapplikationen.

Det var utifrån kontexten om begränsade fysiska möten, som ansvariga för etableringssamverkan vände sig till digitaliseringsprojektet Diaccess, för att ta reda på om en digital lösning kan underlätta arbetet? Inom projektet Diaccess finns ett digitalt labb, där idéer och hypoteser kan testas, genom att IT-traineer bygger digitala prototyper utifrån de behov som finns. Syftet med dessa prototyper är att verksamheten, det vill säga behovsägaren ska kunna få se och testa lösningen i verkligheten, för se om den i praktiken uppfyller det behov man har. Resultatet kan vara att verksamheten kommer med fler utvecklingsönskemål efter test, innan lösningen kan sägas uppfylla sitt behov.

- Det här sättet att arbeta ger en fördel kontra att köpa in en hyllprodukt från marknaden. Det ger också en ökad form av engagemang från behovsägarens medarbetare, då deras önskemål tas på allvar, säger Oscar Lönnerheden som är ansvarig för det digitala labbet i Diaccess-projektet.

Webbapplikationen för att underlätta integration av utrikesfödda personer är nu ute och används i verksamheten. Syftet har varit att samla ”all” information på ett och samma ställe. Den innehåller idag bland annat: information om arbete, studier, starta företag, friskvård och hälsa, digital service, nätverk, fakta om Sverige och svenska språket. Materialet i webbapplikationen finns i såväl text som filmformat.

Det digitala labbet inom Diaccess drivs av Växjö kommun i samarbete med partnerföretagen dizpark, och Wexnet. Vid sidan målbilden om att ta fram prototyper som kan fylla verksamhetsbehov, finns också en målbild om att ge de IT-traineer som anställs en bra grogrund för anställning inom näringslivets IT sektor.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022