Diaccess digitaliserar framtiden

Diaccess var ett treårigt projekt som syftade till att accelerera utvecklingen av digitala lösningar inom Växjö kommun, samt att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet.

Behovet av innovation

Hur tar en kommun sig an stora samhällsutmaningar, parallellt med ökade förväntningar om god service och livskvalitet? Växjö Kommuns befolkningsprognos visar en ökande andel äldre, en ökande andel barn i grundskolan och en allt större andel av befolkningen med utländsk bakgrund, vilket ställer nya och större krav på kommunens verksamheter. För att möta dessa behov behövde vi en långsiktig planering, där innovation, digitalisering och nya lösningar var en byggsten.

Vad är Diaccess?

Diaccess står för Digital Acceleration for Medium Sized Sustainable Cities. Projektet var ett treårigt projekt inom Urban Innovation Actions (UIA) och genomfördes av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet. Projektet hade en budget på cirka 45 miljoner kronor varav 36 miljoner kronor var bidrag från EU-programmet Urban Innovation Actions. Finansieringsbidraget från UIA tilldelades projektet för att en kommun av Växjös storlek skulle kunna ta risken att bedriva banbrytande innovationsarbete och hitta nya digitala lösningar, vilka andra städer därefter kan ta del av.

Projektets tre funktioner

Projektet var uppbyggt kring tre huvudkomponenter:

Diaccess skulle:

  • Bidra till att uppfylla Agenda2030-målen
  • Bidra till det allmänna digitaliserings-/innovationsklimatet i Växjö
  • Utveckla innovativa lösningar som möter konkreta utmaningar för kommunkoncernens verksamheter​
  • Etablera en samverkansmodell för verksamhetsnära innovation mellan näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig upphandling​
  • Etablera infrastruktur som möjliggör den smarta staden​

Om Urban Innovation Actions (UIA)

UIA är ett nytt EU-program som riktar sig till medelstora städer med 50 000-100 000 invånare och som i samverkan mellan olika aktörer vill utveckla världsunika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Växjö kommun och Diaccess är i skrivandets stund den andra projektet som finansieras av UIA. Mer om information UIA Länk till annan webbplats..

För mer information om Diaccess, kontakta:

Projektet avslutades 2023. ta kontakt med Växjö kommuns kontaktcenter om du har frågor om projektet.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024