Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klimator AB och Winniio AB vinnare när Växjö kommunkoncern för första gången tilldelat enligt upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap

Genom projektet Diaccess har Växjö kommunkoncern för första gången i historien utfärdat tilldelningsbeslut för innovationspartnerskap. Det är Klimator AB och ett konsortium lett av bolaget Winniio AB som fått de första tilldelningsbesluten.

Det är första gången någonsin som Växjö kommunkoncern har gått ut i en upphandling för partnerskap för innovation. Formen att upphandla för innovation är relativt ny, inom lagen för offentlig upphandling. Den kan tillämpas när det inte finns en färdig lösning på marknaden att tillgå.

En upphandling av innovationspartnerskap är inriktad på att upphandla mest lämplig samarbetspart, istället för att upphandla en färdig produkt eller tjänst. Lösningen, det vill säga innovationen, utvecklas i partnerskap där båda parters expertis kommer lösningen till godo.

Genom projektet Diaccess, som delfinansieras av EU-programmet Urban Innovative Actions, har Växjö givits möjlighet att applicera upphandlingsformen i syfte att utveckla nya hållbara innovationer på stora samhällsproblem och verksamhetsutmaningar. I och med de första tilldelningsbesluten har projektet uppnått en viktig milstolpe på resan mot en fungerande samverkansmodell för verksamhetsnära innovation mellan näringslivet och kommunen inom ramen för offentlig upphandling.

Tillsammans med företaget Klimator AB kommer Växjö kommun utveckla en ny digital tjänst för optimering av snöröjning och halkbekämpning. Snöröjningen och halkbekämpningen ska bli behovsanpassad där rätt insatser sätts in på rätt ställe.

- Idag styr vi halkbekämpning och snöröjning utifrån temperaturnivåer och uppskattat snödjup. I en stor kommun som Växjö kan behovet av insatser variera mycket mellan våra tätorter. Förhoppningen är att den här lösningen kommer att optimera bemanning och maskiner samtidigt som vi får bättre överblick var i kommunen det finns störst behov, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef i Växjö kommun.

Samtidigt startar även ett projekt för att med bland annat AI-teknik (artificiell intelligens) kunna reglera värmen i kommunens fastigheter. Med hjälp av digitala lösningar ska fastigheterna få en jämnare uppvärmning. Till exempel skolor värms upp under dagen, för att sedan stå tomma på nätter och helger. Dagens uppvärmningssystem styrs också efter de kallaste rummen, vilket innebär att redan uppvärmda rum blir varmare.

- Det går åt mycket energi att värma upp till exempel skolor. Med en ny lösning får vi en mer energisnål uppvärmning av våra fastigheter och en jämnare värme. Det bidrar till trivsel för de som använder fastigheten och är en stor vinst för klimatet, säger Christer Carlsson, vd på kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Uppvärmningssystemet utvecklas tillsammans med ett konsortium av företag lett av Winniio AB.

Vi kommer fortlöpande här i bloggen berätta om hur utvecklingen går framåt.

Senast uppdaterad: 6 maj 2021