Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nyhetsbrev 3 - juni 2021
Nuläge och en sammanfattning av våren

Från projektets sida summerar vi det första halvåret 2021 med ett nyhetsbrev som också skickats ut via e-post.

Nu går vi in sommar och semestertider med en positiv känsla. Vi har en ny utmaning ute och vi tar med oss en energiinjektion från de leverantörer som nyligen kontrakterats för utmaningarna om
”Smart Värme” och”Smart Snöröjning och halkbekämpning”. Detta är en milstolpe i projektet.
Tillsammans startar vi nu den gemensamma utvecklingsresan mot framtidens innovationer.
Lösningar som ska tillgodose kommunkoncernens behov, och som leverantören därefter kan rulla ut i fler kommuner och städer.

Arbetet i det digitala labbet med traineer, som verifierar hypoteser genom att bygga prototyper har fungerat ypperligt under våren. Utöver traineeplatser har labbet också kunnat ta emot studenter under sin LIA-praktik. Vi kan också konstatera att vi har en plattform för sensordata på plats. En plattform som när den fylls med sensordata från olika aktörer, kan möjliggöra nya lösningar för den ”smarta staden”. För företag innebär den samtidigt en affärsmöjlighet, där man kan få betalt för sin data och nyttja andras.

Om det är något som vi från projektet skulle önska oss framåt, är det att få in fler utmaningar från kommunkoncernens medarbetare. Därför lade vi mycket vikt vid detta på det event som projektet höll under maj. Är du medarbetare i kommunkoncernen, se till att ta tillfället att flagga dina problemställningar och behov. Vad är det som är tidstjuvar idag? Vad behövs för att nå morgondagens mål? Vad klagas det om bland medarbetare/invånare?

Ni behöver inte tänka på hur problemen ska lösas, det är behoven som vi vill ha in. Tänk så
härligt, ni får skicka alla era problem, frustrationer, behov till digitaliseringsenheten. Kommer
utmaning med i Diaccessprojektet, får ni hjälp från innovatörer i näringslivet som med stor entusiasm försöker lösa just era behov. Kanske kommer ni när lösningen är klar, dessutom känna en stor
stolthet att ert inskickade behov, bidrog till en ny innovation som möjliggör inte enbart för Växjö kommun utan även för andra kommuner/invånare i Sverige och Europa. nedan kommer kort informationfrån några olika delar i projektet.

Aktuella utmaningar

Digitaliserad matdistribution

Digitaliserad matdistribution inom hemtjänsten. Det är temat för vår nya utmaning som nyligen publicerades i upphandlingsverktyget Tendsign. Potentiella leverantörer kan nu anmäla sitt intresse för att lösa utmaningen i partnerskap med behovsägaren Växjö kommun. Sista anmälningsdag är den 26 augusti.

Behovsanpassad tömning av sopkärl

Utvärderingen av anbud pågår när det gäller utmaningen Behovsanpassad tömning av sopkärl. Per Gunnarsson som är utvecklingschef med inriktning mot digitalisering på SSAM har stora
förhoppningar på det kommande samarbetet med den leverantör som väljs.

Smart värmesystem och Smart snöröjning och halkbekämpning

Utvecklingsfasen ihop med upphandlade leverantörer för utmaningarna Smart värmesystem och Smart snöröjning och halkbekämpning är nu i full gång. Redan efter sommaren kommer
utrustning vara på plats i ett par skolor i Växjö kommun för att börja arbetet med optimerad
värmetillförsel, där man kommer att styra optimeringen så djupt som ner på radiatornivå. Syftet är
energibesparing och minskad klimatpåverkan. När det gäller ”Smart snöröjning” går arbetet också snabbt framåt. Redan i vinter ska den tilltänkta lösningen testas i praktiken.

Det digitala labbet

I det digitala labbet har IT-traineer och praktikanter under våren arbetat på flera olika prototyper. Bland annat har man undersökt hur man i en app kan presentera tillgänglighetsdata för kommunens grillplatser och parkeringsplatser, för att man som besökare ska kunna se om det är det ledigt. Har du idéer som du skulle vilja verifiera? Prata med Oscar Lönnerheden för att få mer information om det är möjligt att bygga en prototyp utifrån din idé, eller för att få tips om duktiga traineer för framtida anställning.
oscar.lonnerheden@vaxjo.se

IT-plattformen

Plattformen som samlar sensordata finns nu på plats. Syftet är att öka transparensen mellan olika aktörer om vilken data som finns och därigenom möjliggöra nya affärer, lösningar och innovationer för den smarta staden. Vill du veta mer om plattformen och vilka möjligheter som finns som dataproducent eller nyttjare av data, ta kontakt med Elin Lindahl på Wextnet.
elin.lindahl@wexnet.se

Med de orden vill vi från projektets håll passa på att önska en glad sommar!

Ta del av hela nyhetsbrevet , 2 MB.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022