Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

IT-traineer redo för anställning i Växjös IT-sektor

Från Diaccess digitala labb kommer IT-traineer ut, redo för anställning i Växjös IT-sektor. I labbet får traineerna praktiskt erfarenhet via en sexmånaders anställning, samt värdefulla referenser till en kommande anställning.

Kompetensbrist, det vill säga svårigheten att hitta rätt kompetens att anställa, är en faktor som hindrar Växjöregionens IT-bolag från tillväxt. Därför är kompetensförsörjning en strategisk fråga som regionens aktörer arbetar aktivt med. Bland annat var ”Kompetensförsörjning för framtiden” temat för årets Digitala Vecka i Växjö anordnad i november 2021 av Digitri, organisationen som verkar för en stark IT-hub i Linnéregionen.

I projektet Diaccess, som är ett EU-finansierat projekt inom UIA (Urban Innovative Actions), ska Växjö kommun tillsammans med parter från näringslivet öka innovations och digitaliseringstakten i kommunen. Som en del av detta stora digitaliseringsprojekt, finns det digitala labbet. Uppgiften för det digitala labbet är tvådelad, dels ska labbet stötta projektet med att verifiera hypoteser genom att bygga prototyper och dels är uppgiften att ge IT-traineer en sexmånadersanställning som leder vidare till anställning i Växjös IT-sektor. Labbet tar emot traineer som idag står utanför arbetsmarknaden. Det kan vara studier som precis är avslutade eller att ge utrikesfödda sin första ingång till svensk arbetsmarknad och IT-sektor.

Oscar Lönnerheden som är ansvarig för det Digitala Labbet är mycket nöjd med de IT-traineer som varit inne för sexmånadersanställning i labbet.

- Den senaste omgångens traineer som precis avslutade sin anställning har en hög kunskapsnivå, säger Oscar.

En av dem är Janty Azmat. Han kommer ursprungligen från Syrien. På hemmaplan kunde han aldrig förvekliga sin dröm om att studera programmering och IT, på grund av att kostnaderna för universitetsstudier var för höga. När han kom till Sverige, blev han därför väldigt positivt överraskad över möjligheten att studera IT vid Linneuniversitetet och därmed få möjlighet att förverkliga sin dröm. Från Linneuniversitetet tar Janty med sig höga betyg.

David Andersson har också sin bakgrund från Linnéuniversitetet, där han läste en treårig utbildning inom programvaruteknik. I Diaccess digitala labb har Janty tillsammans med David arbetat på två olika prototyper. Den ena handlar om att med IOT-teknik kunna presentera besökarstatistik för grillplatser och den andra prototypen är en logistikfunktion för en av kommunens verksamheter.

- Det som har varit bra med att ha praktik i labbet är att fokus har varit på bygga prototyper, vilket innebär att fokus ligger på funktionaliteten, snarare än det sista stilistiska finliret, säger Janty. Det gör att vi hunnit väldigt lång i utvecklingen och fått prova på mycket, under perioden fortsätter han.

-Jag kan verkligen rekommendera andra studenter från Linnéuniversitetet som blir klara med sina studier en traineeanställning i Labbet, säger David, det ger bra erfarenheter och kontakter.

Nu när traineeperioden är över önskar både David och Janty en anställning hos något av Växjös många IT-bolag. David trivs bäst med Microsoft .NET och vill gärna arbeta med back-end utveckling. Janty känner sig stark inom programmeringsspråken Java och Java-Script, samt har efter perioden i labbet också fått mer erfarenhet av React Native och C# och C+.

Är ditt bolag ute efter IT-rekryteringar? Prata gärna med Oscar Lönnerheden, som är ansvarig för det digitala labbet, Oscar.Lonnerheden@vaxjo.se

Interiör från digitala labbet. Till vänster i bild syns projektledare Oscar Lönnerheden, till höger om honom sitter Janty Azmat.
Senast uppdaterad: 13 december 2021