Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nyhetsuppdatering från Diaccess-projektet

Här kommer en nyhetsuppdatering om vad som hänt och vad som är på gång i Diaccess-projektet.

Bilden är delad i fem sektioner, där den översta sektionen visar en tv-skärm där det  står Diaccess. Framför tv-skärmen syns en vas med rosa blommor. Sektionen under är en bild på åtta personer som jobbar i Diaccessprojektet. Fyra står och fyra sitter ned. Den tredje bilden till höger visar tre personer som tittar på en mobil, två bär gul varseljacka och den tredje en blå täckjacka. Alla tre är män. Bilden i mitten visar en man i svart täckjacka och blå tröja stående framför ett soprum. Han ler. Den sista sektionen är en bild på en man i röd skjorta som står i ett klassrum.

Vi har under våren märkt av ett stort intresse på nationell basis för kunskapsspridning av innovationspartnerskap som vi tillämpat i Diaccess. Magnus Bringhed, projektets upphandlingsansvarige, blev bl.a. intervjuad av upphandlingsmyndigheten. Artikeln finns här: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/innovation-i-upphandling/innovationspartnerskap/.

Projektet har också blivit ombedda att driva en temavecka i nätverket Afori (Arena för innovationsupphandling), för att delge våra erfarenheter kring partnerskap med näringslivet. Att upphandla för innovation är fortfarande relativt nytt och därför har flera önskat lyssna in på det vi gör i Växjö.

Senaste månaderna har arbetet med kunskapsspridning intensifierats. Projektrepresentanter har haft dialog med Amsterdam, Karlstad och Lund. Projektledare Andréa Swedenborg var nyligen i Bryssel och fick berätta om projektet och våra spännande innovationer för andra små till medelstora städer i Europa. Därtill har vi anordnat seminarium under Earth Week.

För att öka transparensen om det arbete som görs kring de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) har vi i Diaccess-projektet också valt att synliggöra våra delprojekt och innovationer på en kommunikationsplattform, ämnad att skapa engagemang för de globala målen. Ni hittar Diaccess landningssida här: https://www.gyghub.com/go/vaxjo-diaccess

Från Urban Innovative Actions (UIA) har vi fått en förlängning av projektet godkänd, för att kunna vidareutveckla våra innovationer och testköra dem ytterligare en säsong. Det innebär att samtidigt som vissa delar av projektet avslutas enligt tidplan i augusti, kommer utvecklingsarbetet med innovationerna att fortgå t.o.m. februari 2023, vilket i sin tur innebär att funktioner så som projektledning, kommunikation, ekonomi m.m. också förlängs.

Digitala labbet avslutar enligt plan i augusti och har i sommar sin sista omgång av IT-traineer. Under projektperioden har 20 traineer anställts i labbet och utvecklat prototyper och sina egna kunskaper. Det innebär en god måluppfyllelse av antalet traineer som fått chansen att komma närmare arbetsmarknaden. Däremot hade Oscar Lönnerheden, ansvarig för Labbet, önskat fler case från verkligheten. Dvs att verksamheterna skulle nyttjat labbet än mer i tidigt skede för att provskjuta sina idéer och låtit labbets resurser bygga prototyper.

Arbetet med IoT-plattformen har gått framåt under våren och är uppdaterad till en ny version. Idag finns kommunal data i plattformen och även data från ”smart snöröjning”. Därtill är en tjänsteleverantör ansluten. Resurser från IoT-plattformen kommer finnas kvar, i och med förläningen, som tekniskt stöd till innovationsarbetet.

Det utvecklade systemet för ”smart snöröjning” har den här vintersäsongen testats i praktiken. Sensorer utmed Växjös vägnät har gett information om behovet att snöröja och halkbekämpa samt även underlättat uppföljningsarbetet. Det finns önskemål om att förbättra lösningen, genom att komplettera nuvarande sensordata med kameradata för att få ett ännu bättre beslutsunderlag samt att förbättra utkallningsappen, därmed görs en förlängning till kommande vintersäsong. Att få ett korrekt beslutsunderlag är viktigt, eftersom det är kostsamt att skicka ut hela snöröjningsberedskapen.

Lösningen för ”smart värmesystem” dvs möjligheten med att kunna fjärrstyra och optimera värmetillförseln i befintliga lokaler ner till radiatornivå är till 99 procent klar. Därmed förlängs utvecklingsperioden till att innefatta också nästa vintersäsong. Tekniken har idag installerats på två skolor, Lillestad och Pilbäck. Nu skall algoritmerna och intelligensen trimmas, för att få ut effekterna och testköras i höst och vinter. Det kommer också att ske en installation på Ljungfälleskolan.

Den 25 april började sopbilarna på ett område i Växjö köra behovsanpassat istället för enligt datumstyrda intervall. Det är ett utvecklingsarbete som branschen följer med stort intresse. 1400 sopkärl är uppkopplade med sensorer i den första utrullningen. Det är det största testet i Sverige och kanske världen skriver branschtidningen ”Avfall och miljö” som skrev en artikel om utvecklingsprojektet, läs här: https://ebooks.exakta.se/avfall_sverige/2022/2201/24/.

Även för Wextnet som står för Loranätet är detta ett spännande projekt, som kan ligga till grund för framtida satsningar på utbyggnad av Loranätet. Också chaufförerna, från Prezero, ser positivt på den nya lösningen, med hopp om att den kan leda till en bättre arbetsmiljö, då man idag kör i onödan till vissa miljöhus medan man får gräva sig in i andra.

Utvecklingsarbetet kring de tre innovationerna har framskridit på ett tillfredställande sätt. Däremot har vi fått avbryta de nya utmaningarna som handlat om ”att digitalisera matdistributionen” och ”att automatisera vattenstyrning i stadens parker”. I båda fallen valde behovsägaren i dialog med upphandlingsansvariga inom projektet att avbryta. För att bedriva innovationspartnerskap skall det finnas innovationshöjd i lösningen och därtill skall innovatörernas lösningar kännas rätt för behovsägaren. Att avbryta en upphandlingsprocess är naturligt, det kan hända mycket under tidens gång som bidrar till beslutet. Det som är tråkigt för projektet är att det varit för litet utbud av behov/utmaningar att ta tag i, vilket gör måluppfyllelsen på antalet nya innovationer lågt. Målbilden var 15 innovationer, vi kommer i bästa fall landa på 3 genomförda färdiga lösningar. Men det är ingen idé att lägga energi på det som inte blev, istället sätter vi fullt fokus på kvalitén av de tre innovationerna vi genomför.

Det finns mycket god energi kring de utmaningar vi driver.

  • Innovatörerna själva säger ”det är i Växjö det händer”.
  • Branschorganisationer så som Avfall Sverige är mycket nyfikna på utvecklingen.
  • Vi kan konstatera att omvärldshändelser har ytterligare eskalerat intresset för att optimera energiförsörjningen. Lägg därtill att ur ett klimatperspektiv måste vi göra stora optimeringsinsatser i just befintliga fastigheter, då 80 procent av de byggnader vi har år 2050, är de vi redan har idag (!).

Det sammantaget gör att vi tar med oss ett stark driv inför höstens arbete, med vetskap om att det vi gör är efterfrågat och viktigt, samt kan skapa stor nytta för Växjö och världen.

Trevlig sommar från oss i Diaccess-projektet

Senast uppdaterad: 7 juni 2022