Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fler kommuner tar efter den lösning som utvecklats i Växjö för snöröjning

Att snöröja och halkbekämpa är inte svårt i sig, men det är svårplanerat och kostsamt. Därför har Växjö kommun tillsammans med bolaget Klimator utvecklat ett digitaliserat styrverktyg baserat på IoT-teknik som nu fler kommuner tar efter och implementerar.

Inom ramen för Diaccess-projektet har Växjö kommun tillsammans med bolaget Klimator utvecklat ett nytt styrsystem för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av snöröjning och halkbekämpning på kommunens vägar. Med sensorer i vägbanan, kombinerat med Klimators forskning om väder och topografi, levereras en prognos för när och var insatser behövs.

Styrsystemet gör att man på samhällsbyggnadsförvaltningen slipper att förlita sig enbart på egna bedömningar om vart och när insatser behövs. Man behöver inte heller mitt i natten ringa runt till underentreprenörer för att starta insatserna, utan det sker i en separat app. Styrsystemet bidrar även till en förenklad uppföljning av insatserna, när man i systemet ser vart bilarna åkt och vad som är kvar att bearbeta.

Styrsystemet för snöröjning och halkbekämpning testades i en första omgång förra vintersäsongen i Växjö och redan har fler kommuner tagit efter. Den här vintern har motsvarande system implementerats i sju andra kommuner i Sverige och runt ett 20-tal utvärderar det för kommande säsong.

I Växjö fortsätter utvecklingen och till pågående vintersäsong har systemet förbättras ytterligare. I vinter har sensorerna i vägbanorna kompletterats med strategiskt utplacerade kameror ämnade att mäta snödjup på ytor. Ytterligare en nyhet i Växjö denna vinter är att uppkopplade personbilar kommer att rapportera information i realtid från vägnätet. Det är ett samarbete med fordonsindustrin som nu blir verklighet i Växjö.

Montering av sensorer på en lyktstolpe för att mäta snödjup. Till vänster syns en lastare med skopa, en man i gula varselkläder och till höger en man som står framför en trappstege och en bil med öppen baklucka.

Montering av sensorer på en lyktstolpe för att mäta snödjup.

Mätning av snödjup där en mätsticka syns på en plåt. en tomte i plast anger snödjupet.

Mätning av snödjup.

Senast uppdaterad: 15 december 2022