Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hur avslutar man ett 3,5 års lång innovationsprojekt?

Innovationsprojektet Diaccess som Växjö kommun bedrivit tillsammans med partnerföretag från näringslivet går mot sitt slut. Hur avslutar man då ett innovationsprojekt på bästa sätt?

Projektgruppen för Diaccess uppställd på led.

Projektgruppen för Diaccess

Att bedriva innovationsprojekt kräver mod. Mod att ge sig ut på en resa utan att veta vad slutresultatet blir. Mod att utmana och förändra invanda beteenden. Mod att våga lära av utvecklingsresan, vad som fungerar och vad som måste justeras. Bakom modet står människor som inom sina respektive organisationer har viljan och drivet att stå upp för såväl motgångar som framgångar på innovationsresan.

I Diaccess-projektet har det funnit modiga innovatörer men också modiga behovsägare, med individer inom dessa organisationer som har haft modet att utmana befintliga arbetssätt med tron om att det måste gå att göra saker annorlunda för att få bättre effekter och resultat i framtiden. Det är detta mod som kanaliserats till olika utvecklingsprojekt inom Diaccess.

Vad gör man då på ett projektinternt slutseminarium där vi summerar projektet och våra lärdomar? Vi bjöd in stjärnföreläsaren inom förändringsarbete, komplexitet och digitalisering Nicholas Fernholm att ge en inspirationsföreläsning till innovationsarbete. För vi ser inte detta som slutet – utan början på nästa spännande innovationsarbete. Både första dagen, för att vidareutveckla de lösningar som tagits fram inom Diaccess till nästa nivå. Men också första dag för att så frö till nya utvecklingsresor, mot nya mål och lösningar på fler samhällsutmaningar.

Vem har modet in i nästa…? När drar vi igång..?

(För kännedom: Här på hemsidan kommer senare under april att publicera slutrapport från Diaccess-projektet. )

Senast uppdaterad: 30 mars 2023