Dina arbetsuppgifter som vikarie inom förskola och skola

När du jobbar på förskola och skola så innebär det att du gör olika arbetsuppgifter. Här kan du få en förståelse för vad det innebär att jobba på förskola och skola.

Vikarie på förskola och i fritidshem

 • Att vikariera på förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter.
 • Att arbeta i barngrupp innebär exempelvis utevistelse, samling med barnen, påklädning med mera.
 • Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret. Ha med dig lämpliga kläder för utevistelse och var beredd på att gå ut oavsett väder.
 • Det är viktigt att du som vikarie presenterar dig för föräldrar, personal och barnen.
 • Du måste kunna ha en god överblick över barngruppen.
 • I förskolan förutsätts att du har möjlighet att äta med barnen och stötta dem under måltiden.

Vikarie i skola

 • Du ska kunna följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.
 • Du ska skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut.
 • Du ska kunna leda och organisera arbetet i klassrummet.
 • Du ska kunna samarbeta med andra lärare i arbetslaget.

Vikarie som elevassistent

 • Du arbetar nära ett eller flera barn som har särskilda behov av något slag.
 • Beroende på barnets förutsättningar kan arbetet också innefatta en del omvårdnad.

Våra förväntningar på dig som timvikarie

 • Du måste hålla tiderna som du har blivit bokad på. Detta gäller även raster och pauser.
 • Din kalender i time-pool ska alltid vara uppdaterad utefter hur du kan arbeta.
 • Vara en god förebild i både handling och språk, uppträda omdömesfullt och följa skolans regler.
 • Snabbt kunna skapa relationer med barn och ungdomar, vara lyhörd för deras behov samt ta ett vuxet ansvar och kunna sätta gränser.
 • Vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till olika förutsättningar. Om något är oklart i dina arbetsinstruktioner så fråga ordinarie personal.
 • Privata mobiltelefoner får endast användas under rast.
 • Det råder totalt nikotinförbud på samtliga arbetsplatser, även under raster och övriga uppehåll från arbetet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 28 juni 2022